Ondersteuning Evangelieverkondiging de Betteld

Ondersteuning Evangelieverkondiging de Betteld

De Betteld zijn centra waar u tot rust kunt komen en tevens Bijbels onderwijs kunt genieten in vele vormen en variaties. Denk hierbij aan vakantie, conferenties en Bijbelscholen. Onze visie beperkt zich tot recreatie, onderwijs en media.

De Betteld zijn centra waar u tot rust kunt komen en tevens Bijbels onderwijs kunt genieten in vele vormen en variaties. Denk hierbij aan vakantie, conferenties en Bijbelscholen. Onze visie beperkt zich tot recreatie, onderwijs en media.De Stichting heeft tot doel het verwerven van fondsen. Deze fondsen worden aangewend om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, onder meer op Camping De Betteld en in de Witte Herberg, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorder-lijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Contact

Gerhard Hobelman
0314-627200
gerhard@betteld.nl

Rapport stichting

Deze jaarstukken betreffen de exploitatie van de Stichting "Ondersteuning Evangelie-verkondiging De Betteld" te Zelhem.